Protokół HTTP

Artykuł dodany: 17 października 2007. Ostatnia modyfikacja: 23 września 2012.

Stopień trudności (1 - dla początkujących, 5 - dla ekspertów): 1

Protokół HTTP jest protokołem warstwy aplikacji, stosowanym do transportu danych w sieci WWW. Pierwsza wersja (HTTP/0.9) została opublikowana pod koniec 1990 roku. Jej pomysłodawcą jest Tim Berners-Lee, założyciel W3C. Zainteresowanych odsyłam na strony w3.org gdzie można zobaczyć szkic owego projektu.

Zrozumienie zasady działania protokołu HTTP jest ogromnie ważne i powinno być pierwszym krokiem na ścieżce nauki dla przyszłych programistów webowych. Sam protokół jest wyjątkowo prosty i polega na wymianie informacji pomiędzy klientem (np. przeglądarką) a serwerem. Klient chcąc otrzymać zasób z serwera wysyła komunikat żądania, w którym określa metodę żądania, identyfikator URI, identyfikator wersji protokołu oraz informacje specyficzne dla danego zasobu. Brzmi skomplikowanie a w rzeczywistości jest bardzo proste i co ważniejsze szybkie. Przykład żądania wysyłanego do serwera możesz zobaczyć na poniższym listingu:

1: GET /index.html HTTP/1.1
2: Host: wwwgo.pl
3: User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
4: Accept-Encoding: gzip,deflate
5: Connection: Keep-Alive

Transakcja HTTP składa się z listy nagłówków które wysyła przeglądarka / dowolny klient (np. skrypt w PHP lub innym języku) kontaktując się z serwerem. Wysyłanych informacji może być więcej – dla uproszczenia wybrałem tylko kilka z nich. Co one w skrócie oznaczają?

 1. GET – metoda żądania (przykładowo, dla formularzy może być POST)
  /index.html – żądamy pliku index.html (dla katalogu głównego będzie to / )
  HTTP/1.1 – protokół i jego wersja

 2. Host: xxx – host do którego wysyłamy żądanie

 3. User-Agent – informacje o kliencie, który wysłał żądanie

 4. Accept-Encoding – akceptowany sposób kodowania zawartości

 5. Connection: Keep-Alive – w wersji protokołu HTTP/1.1 wprowadzono możliwość przetwarzania kilku transakcji na jednym, ciągle otwartym połączeniu

Serwer, po otrzymaniu zapytania, analizuje do jakiego hosta jest kierowane, jaki adres klient stara się wczytać, następnie pozostałe nagłówki i udziela odpowiedzi:

1: HTTP/1.1 200 OK
2: Content-Type: application/xhtml+xml;charset=UTF-8
3: Content-Encoding: gzip
4: Server: Apache
 1. HTTP/1.1 – ponownie wersja protokołu. W ten sposób serwer i klient są w stanie uzgodnić najnowszą, wspólną wersję protokołu. Co jeżeli w odpowiedzi otrzymalibyśmy np. HTTP/1.0? Wtedy nastąpiłaby konwersja do najniższej, wspólnie obsługiwanej wersji lub pojawiłby się komunikat błędu i żądanie nie mogłoby być zrealizowane.
  200 – kod statusu (status code). Pojawia się zawsze, niezależnie od tego czy żądanie zostało zrealizowane pomyślnie, czy też nie. Kody stanu podzielone są na klasy. Kod stanu można rozszerzyć o własne definicje, a jeżeli klient nie jest w stanie ich zrozumieć, zwracany jest ogólny kod danej klasy. Przykładowo serwer wysyła kod 450, klient go nie zna więc zwraca kod 400.
  OK – żądanie zostało poprawnie przetworzone.

 2. Content-Type – typ MIME (MIME Media Type) oraz informacja o kodowaniu zawartości

 3. Content-Encoding: gzip – przesyłane w odpowiedzi dane są skompresowane (gzip)

 4. Server – informacje o serwerze

Jak widać klient i serwer “rozmawiają” ze sobą w dość prostym i zrozumiałym także dla człowieka języku. Każdy z nich otrzymuje niezbędne do dalszego działania dane, które przetwarza na swój sposób generując ostatecznie wynik nawet, jeżeli podczas tej rozmowy pojawił się błąd.

W każdej chwili możesz sprawdzić jakie nagłówki wysyłasz i odbierasz. W przeglądarce Firefox sugeruję doinstalowanie rozszerzenia Firebug, w Chrome informacje te dostępne są w narzędziach dla programistów, natomiast w Operze w narzędziu Dragonfly (wszędzie w zakładce “sieć”).

Przykład rzeczywistego żądania odczytany w narzędziu Firebug:

Z powyższego wynika jedna bardzo ważna nota. Nagłówki muszą być wysłane w pierwszej kolejności, jeszcze przed jakąkolwiek inną zawartością ponieważ niosą w sobie informacje niezbędne do dalszego przetworzenia dokumentu. Czy klient musi zdekompresować otrzymaną zawartość, jaka jest długość całkowita dokumentu, czy wreszcie jak potraktować otrzymany ciąg bajtów – w praktyce klient nie wie że ciąg zerojedynkowy to strona html, plik dźwiękowy lub dokument pdf – ustala to na podstawie otrzymanego w odpowiedzi typu MIME.

Bardzo często ludzie pracujący z PHP otrzymują komunikat o wysłanych już nagłówkach (headers already sent). Aby temu zapobiec należy przeprojektować aplikację aby w pierwszej kolejności ustawić nagłówki a dopiero po nich wysłać treść (użyj buforowania, postaraj się zbierać wszystkie nagłówki – wyślij je dopiero gdy wygenerujesz wewnętrznie wszystkie dane i wiesz że nie wystąpi już żaden błąd). Sprawdź również czy na początku dokumentu nie wstawiłeś spacji, lub że edytor nie zapisuje znaku BOM.

Kody statusu

Kody statusu pogrupowane są w klasy wedle pełnionego zadania. I tak:

1xx – kody informacyjne

2xx – kody powodzenia

3xx – kody przekierowania

4xx – kody błędu u klienta

5xx – kody błędu serwera

Pewnie wiele razy zetknąłeś się Czytelniku z komunikatem “404 – Not Found”. Nielubiana informacja ale zarazem bardzo ważna, pozwalająca na ustalenie że poszukiwanego dokumentu po prostu nie ma a nie, że przykładowo został przeniesiony (kod 301). Każda z grup informuje nas dość dokładnie jaki był wynik naszego żądania. Dokładny opis wszystkich kodów dla protokołu HTTP/1.1 można odnaleźć w specyfikacji RFC2616. Kilka przykładowych, najczęściej przesyłanych kodów:

200 – OK – żądanie pomyślnie zrealizowane

206 – Partial Content – serwer zrealizował część zapytania

301 – Moved Permanently – żądany zasób został przeniesiony na nowy adres

302 – Found – żądany zasób jest chwilowo dostępny pod innym adresem

403 – Forbidden – zasób został odnaleziony ale nie masz do niego dostępu

404 – Not Found – szukany zasób nie został odnaleziony

500 – Internal Server Error – błąd serwera który uniemożliwia wykonanie żądania

503 – Service Unavailable – serwer nie może chwilowo zrealizować żądania z powodu przeciążenia lub konserwacji

Podsumowanie

Na zakończenie małe ćwiczenie. Jeżeli pracujesz pod Windows (pod Linuksem otwórz konsolę) uruchom wiersz polecenia (skrót klawiszy win+r, następnie polecenie cmd) i wpisz:

telnet google.com 80 {enter}

Telnet to niewielki program umożliwiający komunikację pomiędzy klientem a serwerem. Informujesz, że chcesz połączyć się z serwerem google.com na porcie 80 czyli standardowym porcie HTTP. Powinno pojawić się czyste okno. Przepisz teraz pierwszą linię z wymienionego na początku artykułu żądania klienta (pod Windowsem musisz pisać na “ślepo”, tekst jest wpisywany ale nie będzie się pojawiał):

GET / HTTP/1.1 {enter}{enter}

Niezależnie od odpowiedzi jaką dostałeś (ja otrzymuję informację z kodem 302) wykonałeś pracę, jaką na codzień zupełnie przezroczyście wykonuje przeglądarka internetowa gdy odwiedzasz stronę www. Ot, cała filozofia.

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy do wyświetlenia. Może chcesz zostać pierwszą osobą która podzieli się swoją opinią?

Dodaj komentarz

*
Nazwa zostanie wyświetlona wraz z komentarzem. Możesz też utworzyć nowe konto w serwisie, dzięki czemu uzyskasz dodatkową funkcjonalność.
*
Akceptowana jest ograniczona składnia Textile. Wszystkie tagi HTML zostaną usunięte.