Zend Framework - Zend_Filter_Input - HTMLEntities a sprawa polskich znaków

Artykuł dodany: 09 marca 2009. Ostatnia modyfikacja: 12 sierpnia 2009.

Stopień trudności (1 - dla początkujących, 5 - dla ekspertów): 2

Domyślnie wszystkie otrzymane od użytkownika wartości przepuszczane są przez htmlentities(). Problem w tym że niepoprawnie przekształca ona polskie znaki. Aby uniknąć takiej sytuacji mamy kilka możliwych rozwiązań.

 1. Zamienić domyślną funkcję na jedną z przedstawionych w komentarzach dokumentacji php
 2. Napisać własny filtr korzystający np. z wyrażeń regularnych
 3. Wykorzystać domyślną funkcję htmlspecialchars() która konwertuje wyłącznie znaki specjalne. Do podstawowych zastosowań w zupełności wystarczy.

Oto kod 3 rozwiązania:

Filter/HtmlSpecialchars.php

<?php

require_once 'Zend/Filter/Interface.php';

/**
 * @category  Zend
 * @package  Zend_Filter
 * @copyright Copyright (c) 2005-2008 Zend Technologies USA Inc. (http://www.zend.com)
 * @license  http://framework.zend.com/license/new-bsd   New BSD License
 */
class NaszeKlasy_Filter_HtmlSpecialchars implements Zend_Filter_Interface
{
  /**
   * Corresponds to second htmlspecialchars() argument
   *
   * @var integer
   */
  protected $_quoteStyle;

  /**
   * Corresponds to third htmlspecialchars() argument
   *
   * @var string
   */
  protected $_charSet;

  /**
   * Corresponds to fourth htmlspecialchars() argument
   *
   * @var string
   */
  protected $_doubleEncode;

  /**
   * Sets filter options
   *
   * @param integer $quoteStyle
   * @param string $charSet
   * @return void
   */
  public function __construct($quoteStyle = ENT_COMPAT, $charSet = 'UTF-8', $doubleEncode = true)
  {
    $this->_quoteStyle = $quoteStyle;
    $this->_charSet  = $charSet;
    $this->_doubleEncode = $doubleEncode;
  }

  /**
   * Returns the quoteStyle option
   *
   * @return integer
   */
  public function getQuoteStyle()
  {
    return $this->_quoteStyle;
  }

  /**
   * Sets the quoteStyle option
   *
   * @param integer $quoteStyle
   * @return Zend_Filter_HtmlEntities Provides a fluent interface
   */
  public function setQuoteStyle($quoteStyle)
  {
    $this->_quoteStyle = $quoteStyle;
  }

  /**
   * Returns the charSet option
   *
   * @return string
   */
  public function getCharSet()
  {
    return $this->_charSet;
  }

  /**
   * Sets the charSet option
   *
   * @param string $charSet
   * @return Zend_Filter_HtmlEntities Provides a fluent interface
   */
  public function setCharSet($charSet)
  {
    $this->_charSet = $charSet;
    return $this;
  }

  /**
   * Defined by Zend_Filter_Interface
   *
   * Returns the string $value, converting characters to their corresponding HTML entity
   * equivalents where they exist
   *
   * @param string $value
   * @return string
   */
  public function filter($value)
  {
    return htmlspecialchars((string) $value, $this->_quoteStyle, $this->_charSet, $this->_doubleEncode);
  }
}

Następnie zmieniamy w kodzie domyślnie wykonywany filtr:

$filterInput = new Zend_Filter_Input(...);
$filterInput->setDefaultEscapeFilter(new NaszeKlasy_Filter_HtmlSpecialchars(ENT_QUOTES, 'UTF-8'));

Pamiętaj aby zawsze filtrować dane otrzymywane od użytkownika! W celu pełniejszego zabezpieczenia przed atakami wykorzystaj chociażby projekt http://htmlpurifier.org.

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy do wyświetlenia. Może chcesz zostać pierwszą osobą która podzieli się swoją opinią?

Dodaj komentarz

*
Nazwa zostanie wyświetlona wraz z komentarzem. Możesz też utworzyć nowe konto w serwisie, dzięki czemu uzyskasz dodatkową funkcjonalność.
*
Akceptowana jest ograniczona składnia Textile. Wszystkie tagi HTML zostaną usunięte.